Prodotti

PRESSA BEYELER 3000X150 TON

PRESSA PIEGATRICE SINCRONIZZATA BEYELER 3000X150 Ton - 6 ASSI (Y1,Y2,…

Usato Vedi prodotto
PRESSA FARINA 3100X130 TON

PRESSA PIEGATRICE SYNCRO FARINA 3100×130TON - 4 ASSI (Y1.Y2. X.R) -…

Usato Vedi prodotto
PRESSA SCHIAVI 3000X100 TON

 PRESSA PIEGATRICE SCHIAVI RG103 - 3000 x 100 TONS - 2 ASSI (Y-X) - …

Usato Vedi prodotto
PRESSA CML 3000X80 TON

PRESSA PIEGATRICE A BARRA DI TORSIONE CML 3000X80 TON – CON STAMPI…

Usato Vedi prodotto
PRESSA MECOS 2500X70 TON

PRESSA PIEGATRICE MECOS 2500X70 TON - MODELLO SYNCRO 70/250 -…

Usato Vedi prodotto
PRESSA TRUMPF 3000X130 TON

PRESSA PIEGATRICE TRUMPF 3000 x 130 TONS - 6 ASSI (Y1-Y2-X-R-Z1-Z2),…

Usato Vedi prodotto
PRESSA GASPARINI 4000X40 TON

PRESSA PIEGATRICE A BARRA DI TORSIONE GASPARINI 4000 x 40 Tons - CON…

Usato Vedi prodotto
PRESSA CBC 3000X80 TON

PRESSA PIEGATRICE CBC 3000X80 TON - SINCRONIZZATA 3 ASSI (Y1-Y2-X) -…

Usato Vedi prodotto
PRESSA CBC 3000X50 TON

PRESSA PIEGATRICE CBC 3000X50 TON SINCRONIZZATA 3 ASSI (Y1-Y2-X) CNC…

Usato Vedi prodotto
PRESSA IMECA 2500X32 TON

PRESSA PIEGATRICE A BARRA DI TORSIONE IMECA 2500X32 TON - USATA

Usato Vedi prodotto
PRESSA COLGAR 2000X32 TON

PRESSA PIEGATRICE SINCRONIZZATA COLGAR 2000X32 TON - 3 ASSI (Y-X-R…

Usato Vedi prodotto
MACCHINE UTENSILI USATE

TROVA TUTTE LE OCCASIONI DI MACCHINE UTENSILI USATE IN PRONTA…

Usato Vedi prodotto
PRESSA F.LLI FARINA 3000X80 TON

PRESSA PIEGATRICE SINCRONIZZATA F.LLI FARINA 3000X80 TON – 4 ASSI (Y1…

Usato Vedi prodotto
PRESSA GASPARINI 4000X40 TON

PRESSA PIEGATRICE  A BARRA DI TORSIONE GASPARINI 4000X40 TON – 2 ASSI…

Usato Vedi prodotto
PRESSA BARIOLA 3000X75 TON

PRESSA PIEGATRICE A BARRA DI TORSIONE BARIOLA 3050X75 TON -  MODELLO…

Usato Vedi prodotto
PRESSA CBC 4000X80 TON

PRESSA PIEGATRICE SINCRONIZZATA CBC 4000X80 TON - CNC 4 ASSI - USATA…

Usato Vedi prodotto
PRESSA BEYELER 3100X 100 TON

PRESSA PIEGATRICE BEYELER 3100X100 TON - CORSA MAX 415 MM - 8 ASSI - …

Usato Vedi prodotto